Later is niet te laat. Inspiratie voor curatief vsv-beleid

Later is niet te laat. Inspiratie voor curatief vsv-beleid
Download publicatie
Auteur(s) Barbara van Wijk, Hilbert Otten, Elsje van Leeuwen en Monique Kapteijn
Uitgever ecbo
Publicatiedatum 20 november 2012

Nederland heeft grote stappen gezet in het terugdringen van voortijdige schooluitval. Maar soms is schooluitval niet te voorkomen. Dan gaan jongeren van school zonder diploma dat ze een goede kans op de arbeidsmarkt geeft. Een deel van deze jongeren is later wel in staat om een startkwalificatie te halen, als ze terugkeren naar het onderwijs.

De publicatie Later is niet te laat. Inspiratie voor curatief vsv-beleid bevat bouwstenen voor een beleid dat helpt om de voortijdig schoolverlaters succesvol terug te laten keren naar het onderwijs. De mogelijke interventies en doelen die beschreven staan zijn gebaseerd op (internationaal) literatuuronderzoek en onderzoek in een aantal RMC-regio’s in Nederland.

Inspiratie
De auteurs hopen dat de bouwstenen RMC-coördinatoren en hun samenwerkingspartners in bijvoorbeeld het onderwijs en de jeugdhulpverlening inspireren om een meer systematisch terugkeerbeleid op te zetten. De publicatie bevat daartoe onder andere een checklist aan de hand waarvan betrokkenen het huidige beleid kunnen evalueren. Dit zelfevaluatie-intstrument vindt u in twee variant (kleur en zwart-wit) in de rechterkolom.

Aanvullende notitie
De onderzoeksgegevens van Later is niet te laat bieden ook stof voor een aanvullende notitie. Verschillende kwantitatieve data maken inzichtelijk hoe de omvang en het succes van terugkeer in twee jaar tijd is ontwikkeld. In de notitie Terugkeer naar school vergelijken we de terugkeer van een cohort schooluitvallers in het schooljaar 2005/2006 met de terugkeer van cohort 2007/2008.

Toename terugkeer
Een van de conclusies  uit de notitie: de terugkeer is in twee jaar met 11 procentpunt (34%) toegenomen. Download de notitie nu in rechterkolom.

Wie meer wil weten over naar het onderwijs teruggekeerde voortijdig schoolverlaters kan ook de eerdere onderzoeken De verloren zonen (m/v) en De gevonden zonen (m/v) lezen.