Co-makership. Duurzame vormen van samenwerking onderwijs-bedrijfsleven

Co-makership. Duurzame vormen van samenwerking onderwijs-bedrijfsleven
Download publicatie
Auteur(s) Hester Smulders, Aimée Hoeve & Marc van der Meer
Uitgever ecbo
Publicatiedatum 6 december 2012
Bestellen Via info@ecbo.nl o.v.v. ecbo.12-156

Scholen en bedrijven hebben elkaar nodig om goed beroepsonderwijs te kunnen bieden. Samenwerking tussen scholen en bedrijven is dan ook een belangrijk onderwerp binnen het beroepsonderwijs. Ecbo deed onderzoek naar succesvolle voorbeelden van deze samenwerking.

Een belangrijk deel van een beroepsopleiding vindt plaats in de praktijk, omdat de student tijdens zijn stage of leerbaan naar een leerbedrijf gaat. De praktijk is een goede leerschool, maar niet altijd een goede leeromgeving. Zo kan het zijn dat studenten bepaalde taken niet mogen uitvoeren, dat het bedrijf te veel risico loopt, of dat er geen ruimte is voor het maken van fouten.

Werkleeromgeving
Scholen en bedrijven kunnen werken aan een betere en meer relevante onderwijskwaliteit door gezamenlijk een leerwerkomgeving neer te zetten. Een omgeving waarin de twee kanten van beroepsonderwijs bij elkaar komen: het werk (met zijn werkprocessen, beroepshouding en het toepassen van kennis en vaardigheden) en de school (met de nadruk op theorie, vaardigheden en reflectie).

Verbeteren van samenwerking
Het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is een hoofddoel van het Innovatiearrangement. Dit arrangement nodigt het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven uit om samen experimentele projecten op te zetten die moeten leiden tot beter beroepsonderwijs. Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) deed onderzoek naar initiatieven op dit gebied.

Vormen van samenwerking
In de brochure Co-makership. Duurzame vormen van samenwerking onderwijs-bedrijfsleven zet ecbo vijf verschillende vormen van samenwerking tussen scholen en bedrijven op een rij, elk met hun specifieke voordelen en risico’s.

  • School in bedrijf;
  • Onderwijs en bedrijfsleven realiseren een nieuwe entiteit;
  • Bedrijf in de school;
  • Tijdelijke samenwerking tussen school en bedrijf;
  • Samenwerking tussen school en intermediair, namelijk een kenniscentrum voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

Meer weten?
Lees meer over de vormen van samenwerking - mede gebaseerd op gesprekken met betrokkenen uit school en bedrijfsleven en geïllustreerd met praktijkvoorbeelden – in de brochure Co-makership. Duurzame vormen van samenwerking onderwijs-bedrijfsleven. Deze brochure is gebaseerd op het rapport Co-makership tussen onderwijs en bedrijfsleven: Modaliteiten van samenwerking in
projecten onder het Innovatiearrangement
dat later deze maand verschijnt. Dit onderzoek is medegefinancierd door Het Platform Beroepsonderwijs (hpbo). Ecbo presenteert de resultaten van het onderzoek ook in een workshop op ‘Het Innovatiecongres